Revisionskonferens 2017

29 - 30 Augusti

Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inbjuder till konferens för revisorer i landsting och regioner. Inbjudan vänder sig också till presidierna i landstings- och regionfullmäktige.

Årets konferens kommer bl.a. att innehålla Hans Karlsson avd.chef Vård och omsorg SKL, Annika Wallenskog chefsekonom SKL, HG Wessberg Sveriges ledamot av Europeiska revisionsrätten samt Stefan Holm olympisk mästare och inomhusvärldsmästare i höjdhopp. Vi kommer också att arbeta med God revisionssed 2018.

Vi hoppas och tror att det ska bli två givande dagar med trevlig samvaro.

Varmt välkomna till Värmland och Solstaden Karlstad!

 

Östen Högman, Revisionens orförande, Landstinget i Värmland

Lars Österdahl, Landstingsfullmäktiges ordförande, Landstinget i Värmland