Suicidprevention i Värmland - unga liv kan räddas

10 September

Den psykiska ohälsan hos ungdomar ökar. Det gör även antalet självmord, samtidigt som antalet minskar i andra åldersgrupper. Det är orsaken till att regionala samverkansgruppen för suicidprevention i Värmland väljer temat Unga liv kan räddas, för årets konferens.

Konferensen ska ge kunskap om hur man kan förebygga suicid bland barn, unga och unga vuxna. Du får tillfälle att nätverka tillsammans med andra aktörer som möter barn och unga. Vi hoppas att du lämnar konferensen full av inspiration och med hopp och tro på att vi alla kan göra något så att unga liv kan räddas.